fotografie zaměření - navrhujeme
fotografie zaměření - navrhujeme

Grafika

Rozvíjíme kreativní potenciál studentů cestou od klasických výtvarných technik k tvůrčí práci v grafických programech. Základem je idea, kontext a schopnost realizace.

V předmětech Výtvarná příprava a Navrhování se žáci seznámí se všemi stránkami oboru, od volby tématu přes proces účelného skicování, tříbení konceptu a výtvarného ztvárnění, kvalitní typografii až po řemeslně čisté digitální zpracování, předtiskovou přípravu a způsoby prezentace práce. Zadání reflektují jak nejběžnější potřeby trhu (tvorba log a vizuálních stylů, grafická úprava tiskovin atp.), tak témata zaměřená na umělecký a osobnostní rozvoj žáků (sociální plakát, autorské projekty, …). Samozřejmostí jsou pak souběžné předměty zaměřené na dokonalé zvládnutí grafického softwaru Adobe. 

Naše studenty připravujeme jednak pro pokračování na vysokých (příp. vyšších odborných) uměleckých školách, jednak pro přímé uplatnění v praxi, tj. v rámci grafických studií či tvůrčích kolektivů. Klademe důraz na propojení teoretické složky s praxí, na možnost studentů si veškeré znalosti ověřit během cvičení či praktických stáží.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.