Grafický design

Primárním zaměřením naší školy je grafický design — ten však nevnímáme pouze jako úzce vymezený obor „komerční grafiky“, ale chápeme jej v širších souvislostech. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si fotografické studio pod vedením renomovaného fotografa Vasila Stanka, kurzy animovaného filmu a prostřednictvím mnoha workshopů si vyzkoušet i volné umělecké disciplíny. Naším cílem je najít v každém ze studentů jejich vlastní uměleckou osobnost a pomoci jim na cestě k tvůrčí samostatnosti.

 

Studijní obor

Kód oboru: 82-41-M/05
Grafický design, propagační výtvarnictví – propagační grafika – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou.

zaměření: Propagační výtvarnictví – propagační grafika

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou.

  • všeobecné středoškolské vzdělání a rozvoj výtvarných schopností
  • odborné a praktické dovednosti v oblasti propagační grafiky, tvorby designu, počítačové grafiky
  • odborné vedení zkušených profesionálních výtvarníků
  • uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích, aranžérských, designerských či výtvarně-projektových týmech
  • rozvíjení vlastní tvůrčí umělecké činnosti
  • možnost pokračovat ve studiu na výtvarně orientovaných vysokých školách u nás i v zahraničí
  • prezentace tvorby v zahraniční a v uplatnění svých schpností na širším evropském pracovním trhu
  • využití studijních pobytů v zahraničí

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.