Školné

 

Naše škola má jako jedna z mála soukromých škol individuální vstřícný přístup nejenom k žákům, ale také k platbě školného u každého jednotlivého žáka.

Výše školného za rok 2021/2022 je 30 000 Kč.

Výše školného pro první ročník oboru Grafický design je motivační dle dosaženého průměrného prospěchu na základní škole.

Uchazečům, kteří dosáhli v závěru 7. a 8. ročníku ZŠ prospěchu s vyznamenáním, bude poskytnuta sleva ze školného v 1. ročníku naší SŠ následujícím způsobem:

  1. při průměru klasifikace 1,0 – sleva ve výši 25 %
  2. při průměru klasifikace do 1,25 včetně – sleva ve výši 15 %
  3. při průměru klasifikace do 1,50 včetně – sleva ve výši 10 %

Pokud si žák uplatní v 1. ročníku slevu ze školného na základě prospěchu ze ZŠ, nemá nárok na prospěchové stipendium za 2. pololetí 1. ročníku. 

Škola nabízí snížené školné pro sociálně slabší (po doložení potřebných dokumentů ohledně příjmu), také nabízí prospěchové stipendium (kdy se vrací část školného dle dosaženého prospěchu). Školné je možné rozvrhnout do individuálních splátek (splátkový kalendář), kdy nabízíme půlroční, čtvrtletní a měsíční splátky po dohodě.

MgA. Janka Šteindlerová

ředitelka školy

G.A.P. education, střední škola s.r.o.  Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.. +420 242 446 615  mail: info@gape.cz, www.gape.cz

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.