Školné

Naše škola má jako jedna z mála soukromých škol individuální vstřícný přístup nejenom k žákům, ale také k platbě školného u každého jednotlivého žáka.

Předpokládaná výše školného za rok 2022/2023 je 32 000 Kč s možností maximálního navýšení o 4000,- Kč, které se bude odvíjet od zvýšení cen energií.

  1. splátka školného je splatná 20.6.
  2. splátka školného je splatná 20.1.

Školné je možné rozvrhnout do individuálních splátek (splátkový kalendář), kdy nabízíme půlroční, čtvrtletní a měsíční splátky.

Škola také nabízí prospěchové stipendium pro žáky s vynikajícími výsledky viz stipendijní řád.

 

MgA. Janka Šteindlerová
ředitelka školy

září 2021

 

fotografie navrhujeme

navrhujeme

Rozvíjíme kreativní potenciál studentů cestou od klasických výtvarných technik k tvůrčí práci v grafických programech. Základem je idea, kontext a schopnost realizace.

fotografie animujeme

animujeme

Kouzlo animace si student vyzkouší jak v klasických disciplínách navazujících na silnou domácí tradici, tak v současných moderních animačních technologiích.

fotografie fotografujeme

fotografujeme

Fotit může každý, ale málokdo to umí. U nás se snažíme projít celým procesem analogové a digitální fotografie s uměleckým i produktovým zaměřením.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.