toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Přijímací řízení

Přijímací řízení na naši školu je jednokolové. Vedle tří výtvarných zadání, které uchazeči plní během zkoušek (kresba zátiší nebo busty, studie a grafická stylizace předmětu, volná barevná kompozice) se hodnotí i portfolio domácích prací (označené pouze registračním číslem, které bude uvedeno na pozvánce), ve kterém uchazeči představí své kresby, malby, grafické práce, fotografie apod. Součástí řízení je i motivační pohovor a psychologický test.

Pro zachování vysoké kvality výuky je počet přijímaných pro školní rok 2023/2024 na obor Grafický design maximálně 30 uchazečů.

Talentové zkoušky se konají ve dnech 4. a 5. 1.2023. Přihlášky ke studiu se podávají do 30.11.2022 na sekretariát školy (datovou schránkou, osobně, poštou). Uchazeči budou k přijímacím zkouškám pozváni písemnou pozvánkou. 

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí z bodového hodnocení. Každý přijatý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, musí v případě zájmu o studium do 10 pracovních dnů odevzdat škole zápisový lístek, poté budou zákonní zástupci vyzváni k podepsání smlouvy o studiu.

Podmínka nástupu ke studiu je mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).

Před samotným konáním přijímacího řízení je možné absolvovat talentové zkoušky nanečisto, které se nejčastěji konají v průběhu dne otevřených dveří (více v sekci Novinky). Uchazeči si také mohou domluvit individuální konzultace, a to buď telefonicky na tel. č. 420 733 119 343 nebo e-mailem.

fotografie navrhujeme

navrhujeme

Rozvíjíme kreativní potenciál studentů cestou od klasických výtvarných technik k tvůrčí práci v grafických programech. Základem je idea, kontext a schopnost realizace.

fotografie animujeme

animujeme

Kouzlo animace si student vyzkouší jak v klasických disciplínách navazujících na silnou domácí tradici, tak v současných moderních animačních technologiích.

fotografie fotografujeme

fotografujeme

Fotit může každý, ale málokdo to umí. U nás se snažíme projít celým procesem analogové a digitální fotografie s uměleckým i produktovým zaměřením.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.