toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Maturitní zkouška

Úplné studium na naší střední škole je zakončené maturitní zkouškou — bez ní není studium uznáváno. Úspěšné splnění maturity také umožňuje studentům pokračovat na vysoké, případně vyšší odborné školy.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Ve společné části se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušky z českého jazyka a literatury, v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Profilová část - povinnou zkouškou je zkouška z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, z dějin výtvarné kultury a z technologie a praktických cvičení. Povinnou součástí profilové MZ je rovněž praktická maturitní zkouška. 

Žáci mají rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky z předmětu DGF a EPR.

Do 1.12. 2024 - odevzdání přihlášky k MZ pro jarní termín

Do 31.9. 2024 - podávání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro konání MZ v jarním zkušebním období

Do 30.6.2024 - podávání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro konání MZ v podzimním zkušebním období

Od 2.5. do 7.5. 2024 - didaktické testy společné části MZ pro jarní termín. 

Níže naleznete veškeré důležité dokumenty s maturitou spojené.

Výsledky společné části maturitní zkoušky

Naše škola dosahuje každý rok velmi dobrých výsledků ve společné části maturitní zkoušky. Do všech projektů, které již proběhly, lze nahlédnout na vysledky.cermat.cz, kde jsou celkové výsledky všech škol. Určitě Vám to pomůže v rozhodování při výběru kvalitní střední školy.

 

Katalog vysokých škol

Katalog vysokých škol: www.vysokeskoly.cz/katalog-vs

 

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.