Co nás čeká v červnu

7.6. od 16,30 třídní schůzka pro nultý ročník
22.6. pedagogická rada
26.6. přihlášky k MZ podzim
30.6. vysvědčení

Co nás čeká v květnu

2.5. úterý od 13,30 hodin didaktický test z anglického jazyka
3.5. středa od 8,00 hodin didaktický test z českého jazyka
Výtvarná soutěž pro 7. a 8. ročník ZŠ a LŠU
9. - 15.5. svatý týden
16. - 19.5. ústní maturity
26.5. pátek Májová slavnost
Podle zájmu - workshop na téma "Luminografie - malování světlem" - cena 200,- Kč
Výhledově přednáška na téma první pomoci

Co nás čeká v dubnu

6.4. čtvrtek velikonoční prázdniny
7. - 10.4. Velikonoce
11.4. od 9,30 hodin návštěva kina Premiere Cinemas - promítání filmu "Munch - láska, duchové a upíří ženy" pro 1. - 3. ročník
11.4. od 8,00 hodin písemná maturitní zkouška z AJ
12.4. od 8,00 hodin písemná maturitní zkouška z ČJ
14.4. - 27.4. praktická maturitní zkouška
17.4. - 28.4. praxe 3.V
18.4. pedagogická rada
18.4. od 17,00 hodin třídní schůzky pro 1. - 3. ročník
27.4. obhajoba praktických maturit
28.4. slavnostní předání ročníkového vysvědčení 4.V

Co nás čeká v březnu

1.3. od 8,00 hodin přednáška Energetická gramotnost pro 3. ročník
6. - 10.3. vyplácení stipendií
8.3. informativní schůzka pro rodiče 0.V
13. - 17.3. jarní prázdniny
23.3. maturita nanečisto z DVK
24.3. v pátek tematická vycházka po Praze v rámci předmětu DVK pro 1. ročník (odchod po 4. vyučovací hodině)
27. - 29.3. výlet do Barcelony pro 4. ročník
31.3. odevzdání seznamu literárních děl k MZ a podání žádostí o nahrazení MZ z AJ
31.3. exkurze do tiskárny Flora s.r.o. v rámci předmětu TPC pro 3.V - návrat do školy na poslední 2 hodiny DVK!

Co nás čeká v únoru

1.2. předání pozvánek k MZ
3.2. v pátek pololetní prázdniny
5. - 15.2. vyvěšení seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí
- do 10 dnů od rozhodnutí - odevzdání zápisového lístku uchazeče
13.2. - 20.2. podání žádostí o stipendia za 1.pololetí
V týdnu od 20.do 24.2. doklasifikační zkoušky
24.2. v pátek od 11,30 hodin návštěva galerie v Klášteře svaté Anežky české pro 1.V

To ten rok zase utekl a je tu leden. Co nás čeká

do 2. ledna vánoční prázdniny
úterý 3.1. začátek školy
4. a 5.1. talentové zkoušky
5.1. od 10,00 hodin v rámci předmětu ZPV návštěva Národního technického muzea pro 1.V
6.1. maturitní ples
10. 1. přednáška na téma Bezpečnost internetu - od 8,00 hodin pro 1.V a od 10,00 hodin pro 2.V, 3.V a 4.V
v rámci předmětu ON - přednáška Trestněprávní pohled na šikanu - celá škola
11.1. obhajoba klauzur 4. ročníku
16.1. v rámci předmětu DGF fotografická výstava v Galerii G1 pro 3.V
19.1. obhajoba klauzur 3. ročníku
do 20.1. nejzazší termín splatnosti školného na 2. pololetí (16.000,-Kč)
do 20.1. sdělení uchazečům talentových zkoušek zda uspěli či ne
24.1. pedagogická rada
26.1. workshop s Creative Bubec "Díky smyslům poznám smysl" pro 3.V
27.1. KMD - divadlo Na Fidlovačce - představení Dánská dívka
30.1. od 14,00 hodin - výstava Z Hrádečku na Hrad - areál Vltavanů pro 2.V
31.1. pololetní vysvědčení

Co nás čeká v prosinci

1.12. odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
V sobotu 3.12. od 10 hodin Den otevřených dveří a Talentovky nanečisto - poslední termín!
6.12. exkurze do České národní banky - pro 3.V s Mgr. Vančurou MBA a Ing. Haškem DIS.
7.12. od 10 hodin se celá škola zúčastní preventivního projektu "Nehodou to začíná" v kině Aero
9.12. autobusový výlet do Drážďan - návštěva Zwingeru, určené pro žáky 1. a 4. ročníku pod vedením pana Mgr. Válka
Od 23.12. do 2.1. vánoční prázdniny

Co nás čeká v listopadu

3.11. od 10 hodin - školení na obsluhu nové tiskárny v PC učebnách pro 3.a 4. ročník
3. - 6.11. letecký zájezd do Londýna - 4.V pod vedením pana Mgr. Válka
V sobotu 5.11. od 10 hodin Den otevřených dveří a Talentovky nanečisto
Ve středu 9.11. návštěva Národního technického muzea - stálá výstava Tiskařství - 4.V s MgA. Kadlecem a MgrA. Pivrncem
V úterý 15.11. v 15,30 hodin Pedagogická porada
15.11. od 17,00 hodin třídní schůzky
15.11. KMD Divadlo Na Vinohradech "Miláček"
17.11. státní svátek
V pátek 18.11. ředitelské volno
24. - 26.11. Schola pragensis
Středa 30.11. poslední den k odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám
Přelom listopadu - prosince klauzurní práce - všechny ročníky


Co nás čeká v říjnu

V sobotu 1.10. od 10 hodin Den otevřených dveří a Talentovky nanečisto
V týdnu od 10.10. výplata stipendií
Čtvrtek 13.10. přednáška pana MgA. Tomana Ph.D. na téma "Výběr a hodnocení typografických písem"
20.10. návštěva UMPRUM - Den otevřených dveří - 3.V s panem MgA. Tomanem Ph.D., panem Mgr.A. Pivrncem a Mgr. Onallah
20.10. KMD Divadlo ABC "Vojna a mír"
V pátek 21.10. od 8 hodin pod vedením pana Ing. Janovského půjde 3.V na exkurzi do tiskárny Czech Print Center
Třídy 1.V a 2.V pojedou v pátek 21.10. na výlet do Brna. S panem Mgr. Válkem tam navštíví výstavu Tutanchamon na Výstavišti Brno
Od 22.10. rekonstrukce WC v 1. patře
V pondělí a v úterý 24. a 25.10. ředitelské volno
Ve středu a ve čtvrtek 26. a 27.10. podzimní prázdniny
A v pátek 28.10. státní svátek

Školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 1.9. jsme zahájili nový školní rok 2022/2023. Přivítali jsme nový první ročník.
Po nezbytných formalitách přišel pan fotograf a všechny třídy se v hale školy fotily.
A jaké události nás čekají v září?

2.9. - 5.9. adaptační kurz pro 1.V v Žacléři

6.9. a 7.9. písemná maturitní zkouška v podzimním termínu

7.9. ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu

Od 19.9. startuje přípravný výtvarný kurz od 16,30 hodin

26.9. KMD - Národní divadlo "Maryša"

28.9. státní svátek

 

 

Červen ve škole

Školní rok se chýlí ke konci a co nás ještě čeká? Ve středu 15.6. půjdou žáci 2.V v rámci předmětu počítačová grafika na exkurzi do galerie DOX.
Ve čtvrtek 16.6. od 17 hodin pořádáme třídní schůzky pro budoucí první ročník. Rodiče dostanou informace o organizaci příštího školního roku a budoucí studenti si napíší rozřazovací test z angličtiny.
Stejný den se koná akce v Modrém klíči. V 17 hodin tam začíná vernisáž, na které budou vystaveny také obrázky z naší školy.
Ve škole se aktuálně ve všech ročnících dělají klauzury. Obhajoba klauzur 3. ročníku z Navrhování bude v úterý 21.6.
V úterý 21.6. jde třída 2.V v rámci předmětu DVK na exkurzi do galerie Rudolfinum.
Do 23.6. musí být uzavřené známky, protože od 14 hodin se koná pedagogická rada.
Od pátku 24. 6. do úterka 28.6. jedou žáci 2.V na plenér do Harrachova.
No a ve čtvrtek 30.6. vysvědčení a hurá na prázdniny!

Ústní maturity

Tak jsme se dočkali. V neděli 15.5. se maturanti dozvědí, zda uspěli u didaktických testů. V pondělí 16.5. začínají ústní maturity (bez ohledu na to, zda student u didaktických testů uspěl či nikoliv).
V pondělí v 7,30 je slavnostní zahájení ústních maturit pro všechny maturanty. Ústní maturity potrvají 3 dny. V pondělí a v úterý maturujeme celý den, ve středu již jen dopoledne. Studenti zajišťují pohoštění pro členy maturitní komise.
Držíme všem palce!

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.