toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Co nás čeká v listopadu

4.11. Den otevřených dveří + Talentovky nanečisto
17.11. Státní svátek
21.11. Pedagogická porada
21.11. od 17,00 hodin Třídní schůzky
23. - 25.11. Schola Pragensis
25.11. Talentovky nanečisto
27.11. od 19 hodin KMD - Národní divadlo představení Maryša
28.11. Den otevřených dveří
30.11 Odevzdání přihlášek k talentovým zkouškám

Co nás čeká v říjnu

2.10. od 8,00 hodin program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách pro 1., 2. a 3. ročník
7.10. Den otevřených dveří od 10,00 do 14,00 hodin
V týdnu od 9.10. Výplata stipendií
12.10. od 19 hodin KMD Vinohradské divadlo představení Obchodník s deštěm
22. - 25. 10. Letecký zájezd do Paříže v rámci předmětu DVK s Mgr. Válkem pro 4.V
23. - 25.10. Ředitelské volno
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek

Školní rok 2023/2024

Co nás čeká v srpnu a v září

Od 25.8. - Začínají doklasifikace předmětem PG, hlavní termín je pak v týdnu od 28.8. Zadání a termíny dostali žáci spolu s vysvědčením.

4. 9. v 8,30 Zahájení školního roku, nezbytná administrativa a od 9,00 hodin focení tříd

5. - 8.9. Adaptační kurz pro první ročníky, sraz 5.9. v 9,00 hodin ve škole

8.9. V rámci předmětu DVK tematická procházka po Praze s panem učitelem Mgr. Válkem - pro 4.V

12.9. Podzimní maturitní zkouška

Od 18.9., resp. 21.9. Začátek přípravného výtvarného kurzu (10 lekcí)

21.9. Den otevřených dveří

Od 25.9. do 27.9. Podání žádostí o stipendia

28.9. Státní svátek

29.9. Ředitelské volno

Co nás čeká v červenci a v srpnu

Od 3.7. do 1.9. 2023 prááááááááááááááázdniny
Do 25.8. odevzdání prací doklasifikační zkoušky z PG - 3. ročník
V týdnu od 28.8. do 1.9. doklasifikační zkoušky

Co nás čeká v červnu

7.6. od 8,00 pro 3.V a od 10,00 hodin pro 1.V a 2.V - přednáška na téma první pomoci
7.6. od 16,30 třídní schůzka pro nultý ročník
15.6. obhajoba klauzur 3.V
21.6. ukončení hodnocení
21.6. ve 12,45 hod. exkurze pro 2.V v rámci předmětu NA v Alkay studiu s MgA. Dlouhou
22.6. od 9,00 hodin kampaň Člověk v tísni - pan Tomáš Urban - pro 3.V
22.6. pedagogická rada
26.6. přihlášky k MZ podzim
od 26.6 do 29.6. provoz školy od 9,00 do 13,00 hodin
26.6. úklid tříd, skříněk, výtvarných prací - všechny třídy
27.6. v 10 hodin pro 1.V v rámci předmětu VP výstava v galerii Mánes "Mistři renesance" + piknik na Střeleckém ostrově s Mgr. Kvasnicovou a Doc. MgA. Marečkovou
27.6. v 9,45 hod. pro 3.V exkurze v tiskárně M-ART Print v rámci předmětu TPC s Ing Janovským
28.6. od 9,30 návštěva kina Premiere Cinema - promítání animáku Spider-Man: napříč paralelními světy pro 1., 2. a 3. ročník - doprovod třídní učitelé
29.6. od 10 hodin návštěva Veletržního paláce pro 3.V s panem MgA. Tomanem Ph.D. a MgA. Onallah
30.6. od 9,00 hodin vysvědčení

Co nás čeká v květnu

2.5. úterý od 13,30 hodin didaktický test z anglického jazyka
2.5. podle zájmu - workshop na téma "Luminografie - malování světlem" - cena 200,- Kč
3.5. středa od 8,00 hodin didaktický test z českého jazyka
9. - 15.5. svatý týden
16. - 19.5. ústní maturity
18.5. čtvrtek od 11,30 hod. v rámci předmětu DGF návštěva Ateliéru Josefa Sudka - výstava fotografií Miroslava Machotky pro 2.V
26.5. pátek Májová slavnost
Klauzury 1. - 3. ročník
30., 31.5. od 8,00 hod. druhé kolo talentových zkoušek
30. a 31.5. třídy 1.V, 2.V a 3.V z důvodu konání talentových zkoušek budou mít domácí samostudium

Co nás čeká v dubnu

6.4. čtvrtek velikonoční prázdniny
7. - 10.4. Velikonoce
11.4. od 9,30 hodin návštěva kina Premiere Cinemas - promítání filmu "Munch - láska, duchové a upíří ženy" pro 1. - 3. ročník
11.4. od 8,00 hodin písemná maturitní zkouška z AJ
12.4. od 8,00 hodin písemná maturitní zkouška z ČJ
13.4. od 11,30 hod. prezentace VOŠ Scholastika pro 3. a 4. ročník
14.4. - 27.4. praktická maturitní zkouška
17.4. - 28.4. praxe 3.V
18.4. od 10,00 hodin exkurze v showroomu ALZY v rámci předmětu IKT pro 2. ročník
(odchod hromadně ze školy, TV normálně je)
18.4. pedagogická rada
18.4. od 17,00 hodin třídní schůzky pro 1. - 3. ročník
27.4. obhajoba praktických maturit
28.4. slavnostní předání ročníkového vysvědčení 4.V

Co nás čeká v březnu

1.3. od 8,00 hodin přednáška Energetická gramotnost pro 3. ročník
6. - 10.3. vyplácení stipendií
8.3. informativní schůzka pro rodiče 0.V
13. - 17.3. jarní prázdniny
23.3. maturita nanečisto z DVK
24.3. v pátek tematická vycházka po Praze v rámci předmětu DVK pro 1. ročník (odchod po 4. vyučovací hodině)
27. - 29.3. výlet do Barcelony pro 4. ročník
31.3. odevzdání seznamu literárních děl k MZ a podání žádostí o nahrazení MZ z AJ
31.3. exkurze do tiskárny Flora s.r.o. v rámci předmětu TPC pro 3.V - návrat do školy na poslední 2 hodiny DVK!

Co nás čeká v únoru

1.2. předání pozvánek k MZ
3.2. v pátek pololetní prázdniny
5. - 15.2. vyvěšení seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí
- do 10 dnů od rozhodnutí - odevzdání zápisového lístku uchazeče
13.2. - 20.2. podání žádostí o stipendia za 1.pololetí
V týdnu od 20.do 24.2. doklasifikační zkoušky
24.2. v pátek od 11,30 hodin návštěva galerie v Klášteře svaté Anežky české pro 1.V

To ten rok zase utekl a je tu leden. Co nás čeká

do 2. ledna vánoční prázdniny
úterý 3.1. začátek školy
4. a 5.1. talentové zkoušky
5.1. od 10,00 hodin v rámci předmětu ZPV návštěva Národního technického muzea pro 1.V
6.1. maturitní ples
10. 1. přednáška na téma Bezpečnost internetu - od 8,00 hodin pro 1.V a od 10,00 hodin pro 2.V, 3.V a 4.V
v rámci předmětu ON - přednáška Trestněprávní pohled na šikanu - celá škola
11.1. obhajoba klauzur 4. ročníku
16.1. v rámci předmětu DGF fotografická výstava v Galerii G1 pro 3.V
19.1. obhajoba klauzur 3. ročníku
do 20.1. nejzazší termín splatnosti školného na 2. pololetí (16.000,-Kč)
do 20.1. sdělení uchazečům talentových zkoušek zda uspěli či ne
24.1. pedagogická rada
26.1. workshop s Creative Bubec "Díky smyslům poznám smysl" pro 3.V
27.1. KMD - divadlo Na Fidlovačce - představení Dánská dívka
30.1. od 14,00 hodin - výstava Z Hrádečku na Hrad - areál Vltavanů pro 2.V
31.1. pololetní vysvědčení

Co nás čeká v prosinci

1.12. odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
V sobotu 3.12. od 10 hodin Den otevřených dveří a Talentovky nanečisto - poslední termín!
6.12. exkurze do České národní banky - pro 3.V s Mgr. Vančurou MBA a Ing. Haškem DIS.
7.12. od 10 hodin se celá škola zúčastní preventivního projektu "Nehodou to začíná" v kině Aero
9.12. autobusový výlet do Drážďan - návštěva Zwingeru, určené pro žáky 1. a 4. ročníku pod vedením pana Mgr. Válka
Od 23.12. do 2.1. vánoční prázdniny

Co nás čeká v listopadu

3.11. od 10 hodin - školení na obsluhu nové tiskárny v PC učebnách pro 3.a 4. ročník
3. - 6.11. letecký zájezd do Londýna - 4.V pod vedením pana Mgr. Válka
V sobotu 5.11. od 10 hodin Den otevřených dveří a Talentovky nanečisto
Ve středu 9.11. návštěva Národního technického muzea - stálá výstava Tiskařství - 4.V s MgA. Kadlecem a MgrA. Pivrncem
V úterý 15.11. v 15,30 hodin Pedagogická porada
15.11. od 17,00 hodin třídní schůzky
15.11. KMD Divadlo Na Vinohradech "Miláček"
17.11. státní svátek
V pátek 18.11. ředitelské volno
24. - 26.11. Schola pragensis
Středa 30.11. poslední den k odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám
Přelom listopadu - prosince klauzurní práce - všechny ročníky


© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.