toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Workshop LUMINOGRAFIE

V úterý 2.5. se na naší škole uskutečnil workshop luminografie. Workshop vedl profesionální fotograf Kamil Varga, absolvent FAMU. A co to je luminografie? Cituji pana Vargu: ,,Luminografie je kreslení světlem na světlocitlivý materiál. Technika stará jako fotografie sama. Zajímavá je též obsahová shoda se samotným názvem slova – fotografie – složenina dvou řeckých slov, znamenající kreslení světlem.

Když se hledal vhodný název pro techniku, která je doslovným kreslením světlem, zjistilo se, že výraz fotografie je už obsazený. Muselo sa proto sáhnout ke druhému z historických evropských jazyků a použít výraz pro světlo z latiny. Luminografie je proto složena z latinského výrazu pro světlo a řeckého výrazu pro kreslení. V každém případě je luminografie jakousi esencí samotné fotografie. Jejím bytostným principem. A je možná i něčím víc. Zatímco v klasické fotografii fotograf využívá hlavně světelných schopností Slunce, v luminografii je fotograf zároveň i tím Sluncem. Všechno má ve svých rukou."

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.