toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Projektová výuka v IKT (3. ročník)

V rámci hodin IKT proběhla projektová výuka na témat MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Žáci zpracovávali podle zadaných instrukcí výukový materiál pro žáky základních škol. Projekt je chápan jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý problém (problémový úkol, problémovou situaci...).

Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Charakteristickým znakem projektové výuky je cíl, který je představován určitým konkrétním výstupem, tj. výrobkem, praktickým řešením problému... Projekty často mají podobu integrovaných témat, využívají mezipředmětových vztahů.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.