toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Stipendium za 1. pololetí

Upozorňujeme žáky, kteří si díky prospěchu mohou nárokovat stipendium, že vytisknuté žádosti, potvrzené třídním učitelem, se podávají od 13. do 20.2. na sekretariátu školy. Vypláceno pak bude od 6. do 10.3. 2023.

Aby stipendium mohlo být uznáno, je nutné, aby žák měl v termínu zaplacené školné, nesmí závažně porušit školní řád, mít neomluvenou absenci, mít absenci vyšší než 30 %, být neklasifikován z některého předmětu a mít horší známku než chvalitebnou.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.