Obhajoba klauzur 3.V

Dnes obhajují své klauzurní práce žáci 3.V. Zadání bylo Plakát k současné činohře. Obhajoby klauzur si přišla vyslechnout i paní ředitelka MgA. Janka Šteindlerová a paní zástupkyně Mgr. Ludmila Marceluchová. Jak je z fotografií vidět, i je práce zaujaly.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.