Organizace talentových zkoušek 4. a 5. ledna 2023

Po celý den bude uchazečům s jakýmkoliv problémem nápomocen náš milý tým - viz foto, složený z našich žáků 1. až 4. ročníku.
7.00–7.45 Registrace uchazečů a odevzdání domácích prací označených registračním číslem

8.00–8.10 Zahájení (audioučebna)
8.15–8.45 Psychologický test
9.00–11.00 Studie zátiší
11.00–11.15 Pauza
11.15–13.15 Studie a grafická stylizace předmětu
13.15–13.30 Pauza
13.30–14.30 Barevná kompozice
od 14.30 Motivační pohovor


Uchazeč si přinese následující pomůcky:

  • tužky různé tvrdosti (HB, 3B, 6B)
  • tenký a široký fix (černý)
  • sada suchého barevného pastelu
  • plastická guma

Domácí práce si děti v den přijímacích zkoušek odnesou domů. 

 

Výsledky, zda uchazeč uspěl či nikoliv, se zákonný zástupce dozví do 20. ledna.

Informace o přijetí bude vyvěšena v hale školy a na stránkách školy od 5. do 15. února. 

Informace o nepřijetí bude doručena zákonnému zástupci doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.