Výlet do Drážďan

V pátek 9.12. se uskutečnil výlet do Drážďan. Výlet byl prioritně určen pro 1. a 4. ročník v rámci předmětu DVK, ale zúčastnilo se i několik žáků z 2. a 3. ročníku.
Odjížděli autobusem od školy v 8 hodin ráno. Do Drážďan dorazili kolem 11. hodiny. Pod vedením pana Mgr. Válka prošli město, dozvěděli se něco o historii Drážďan a pak už hurá do galerie Zwinger na prohlídku obrazárny starých mistrů.

Kdo chtěl, mohl navštívit také výstavu moderního umění v galerii Albertinum. Ostatní měli osobní volno, které si užili návštěvou vyhlášených vánočních trhů. V 18 hodin vyrazili z Drážďan zpět do Prahy.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.