Návštěva UMPRUM

Ve čtvrtek 20.10. se studenti 3. ročníku pod vedením MgA. Tomana Ph.D. vypravili na exkurzi na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou - UMPRUM. Exkurze byla velmi zajímavá a tak třeťáci můžou přemýšlet, zda jejich cesta po maturitě nepovede právě sem.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.