Šek Modrému klíči

V úterý 11.10. od 17 hodin se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy Modrého klíče na nové radnici Prahy 12.
Byli jsme na tuto akci také pozváni a při té příležitosti paní ředitelka MgA. Janka Šteindlerová předala zástupcům Modrého klíče šek na 40000,- Kč.

Jsou to peníze, které půjdou na dobrou věc - na podporu klientů Modrého klíče, což jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Peníze jsme získali dražbou obrázků našich studentů na Májové slavnosti v loňském školním roce. To je akce, která u nás na škole má dlouholetou tradici. A letos to byla akce opravdu velmi úspěšná. Vydražilo se oněch 40000,- Kč. Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo se na dražbě podíleli. Máme radost a doufáme, že i Vy máte radost nejen ze svých vydražených obrázků, ale také z toho, že pomáháte dobré věci.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.