Žádosti o stipendia

Upozorňujeme žáky, kteří si díky prospěchu mohou nárokovat stipendium, že vytisknuté žádosti, potvrzené třídním učitelem, se podávají do 27. září na sekretariátu školy. Vypláceno pak bude od 4.10.
Aby stipendium mohlo být uznáno, je nutné, aby žák měl v termínu zaplacené školné, nesmí závažně porušit školní řád, mít neomluvenou absenci, mít absenci vyšší než 30%, být neklasifikován z některého předmětu a mít horší známku než chvalitebnou.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.