Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022.
Třída 1.V začíná v 8.00 hodin, ostatní třídy mají začátek v 8.30 hodin.
V 9 hodin přijde fotograf a třídy se budou fotografovat. Lze pořídit i snímky skupinek, dvojic kamarádů atd.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.