Maturitní zkouška – podzimní zkušební období

Časový harmonogram maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období najdete v sekci maturita.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.