Obhajoby klauzurních prací 3.V

Třetí ročník dnes obhajuje klauzurní práce z předmětu Navrhování. Zadání znělo: "Autorská abeceda".
Kromě obhajoby svého díla, žáci mají také pohovořit o praxi, kterou všichni v dubnu absolvovali, a zhodnotit, co jim praxe přinesla.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.