Maturitní zkoušky - podzim 2022

Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ ředitelce školy je ke dni 27.6.2022. Nejpozději 5.7.2022 ředitelka školy zpřístupní výpis přihlášky k MZ. 1. - 6.9.2022 se budou konat didaktické testy společné části MZ ve spádových školách. ( Jednotné zkušební schéma MŠMT zveřejní nejpozději 15.8.2022.) Pozvánka k DT bude zpřístupněna nejdříve 16.8.2022.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.