Májová slavnost

V pátek 27.5. v 16 hodin konečně nastal den D, kdy se v divadle Dobeška uskutečnila Májová slavnost. Přišli rodiče a pozvaní hosté, naši maturanti i žáci ostatních ročníků. Velkou radost jsme měli z toho, že nás svoji návštěvou podpořil i pan starosta Libuše, Mgr. Koubek.

Prvňáci a druháci, ti kvůli covidu s ročním zpožděním, byli ostužkovaní, maturanti dostali šerpy. Všechny třídy si připravily zábavná vystoupení. Nakonec došlo na dražbu výtvarných prací žáků naší školy a několik obrázků do dražby věnoval také Modrý klíč. Dokonce i pan starosta Koubek se zúčastnil dražby a vydražil obrázek od Davyda Remety z 1.V. Celkem se vydražilo přes 40.000,- Kč. Výtěžek dražby půjde na podporu organizace Modrý klíč.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.