Kostky jsou vrženy

Žáci 4.V si dnes losovali zadání praktických maturit.
Po úvodním slovu paní ředitelky a vylosování jednotlivých témat se s menší či větší nervozitou pustili do práce, aby předvedli, co se za čtyři roky studia naučili.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.