toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Talentové zkoušky nanečisto a Den otevřených dveří podruhé

V sobotu dne 6. 11. 2021 jsme přivítali rodiče a děti na již druhém Dni otevřených dveří. Účast byla hojná a zájemců o Talentovky nanečisto bylo i tentokrát dost.
Žáci a rodiče si prohlédli školu, pohovořila k nim paní ředitelka, velký zájem vzbuzují i portfolia, která vytvořili naši učitelé odborných předmětů z prací svých žáků. Slouží pro přehlednou ilustracii toho, co se žáci v odborných předmětech naučí.

Poté se zájemci odebrali do ateliéru na talentovky nanečisto, které jim pak odborně zhodnotili Mgr.A Pivrnec a paní akad. malířka Tesařová. 

Jistě jim tato zkušenost pomůže při opravdových zkouškách.

Těšíme se, že se s některými z nich uvidíme příští rok při studiu na naší škole.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.