Ekologická přednáška společnosti Ekokom

Ve středu 3. 11. 2021 se žáci naší školy zúčastnili ekologického vzdělávacího programu.
Program byl zaměřený na třídění odpadů.

Žáci se dozvěděli spoustu informací o třídění všech druhů odpadů, získali povědomí o skládkách, spalovnách, třídicích linkách, o cyklu popisujícím koloběh nakládání s odpady. Dozvěděli se, jak se konkrétně nakládá s recyklovaným odpadem, byli překvapeni, co všechno se z něj dá vyrobit.

Pod vedením lektora se pokusili vytřídit odpad z různých materiálů.

Doufáme, že program splnil svůj účel a přispěl k tomu, aby žáci přijali za svou myšlenku – třiďme odpad – má to smysl.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.