Poznávací zájezd do Paříže

V pátek 8. října 2021 se žáci 3. ročníku sešli na letišti a vydali se společně s panem Mgr. Z. Válkem a svou třídní učitelkou Mgr. L. Marceluchovou na poznávací zájezd do Paříže.

V průběhu čtyř dní obdivovali celou řadu architektonických památek – například baziliku Sacré Coeur, gotický kostel sv. Eustacha, katedrálu Notre Dame, Invalidovnu, Vítězný oblouk, první gotickou katedrálu v Clichy.
Dále navštívili palác Louvre, kde si mohli vybrat k prohlídce z několika oddělení – orientální starověk, egyptský starověk, Řecko, Řím, sochařství, nábytek a umělecká řemesla, rytiny a kresby, francouzské, nizozemské, německé, francouzské, italské malířství 17. století a španělské a francouzské malířství 19. století. Nejvíce žáky zaujala expozice vrcholného italského malířství renesance – Leonardo, Rafael, Botticelli, Arcimboldo, Veronese, Tizian, Tintoretto, El Greco.
Žáci došli procházkou na Pigalle, po rue Lepic okolo domu Thea von Gogha, na Montmartre a k Muži procházejícímu zdí J. Maraise. Prošli se po Champs Elyseés, navštívili knihkupectví Shakespeare & comp.
Nemohla chybět ani cesta k symbolu Paříže - Eiffelově věži.
Z naplánovaného bohatého programu nebyla uskutečněna pouze návštěva muzea moderního umění d´Orsay (realisté, impresionisté, postimpresionisté a pointilisté), policie těsně před naší výpravou všechny turisty vykázala a místo obehnala z bezpečnostních důvodů páskou.
Cesta z letiště Charlese de Gaulla do Prahy proběhla hladce a všichni se vrátili domů plni nových poznatků, dojmů a nezapomenutelných zážitků.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.