Výtvarný ateliér

Pondělní vyučování započali žáci druhého ročníku v novém výtvarném ateliéru. Figurální kresba se jim tu bude učit skvěle.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.