Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok zahájíme 1. září od 9. hodin na nové adrese - Libušská 320/111, Praha 4 Libuš. Hlavní vchod je z ulice U Bazénu.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.