Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19

Na základě pokynů MŠMT a MZ bude probíhat na začátku školního roku preventivní screeningové  testování žáků na onemocnění Covid-19.

Testování proběhne s frekvencí 3× po sobě v termínech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr.

Testování nepodstoupí žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu).

Žádáme Vás proto i s ohledem na nutnou přípravu testů a organizaci zdárného průběhu testování o zaslání skenu (stačí i foto) certifikátu o provedeném očkování žáka na info@gape.cz

Certifikáty nebudou školou uchovávány, slouží pouze pro ověření platnosti očkování a zaznamenání této skutečnosti do školního systému tak, aby očkovaní žáci byli již z testování vyřazeni.

Za součinnost při této akci předem děkujeme.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.