Stěhování školy do nové budovy

Na přelomu července a srpna se bude naše škola stěhovat do nové budovy. O průběhu stěhování Vás budeme průběžně informovat. Moc se těšíme.
Už teď Vám můžeme sdělit naší novou adresu:
Libušská 320/111,
142 00 Praha 4

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.