Podzimní zkušební období

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, tímto způsobem:

Podzimní zkušební období

Společná část

  • do 23. července 2021

Profilová část

  • do 30. července 2021

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tedy může žák pro podzimní zkušební období podat pouze jednu přihlášku ke všem zkouškám (do 23. července 2021).

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021.

 

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.