Aukce prací studentů GAPE na podporu Modrého klíče

Vážení rodiče a přátelé školy,
oslovujeme Vás v souvislosti s dlouholetou tradicí naší školy, s níž jste se však vzhledem k epidemiologické situaci v minulém a tomto školním roce neměli možnost seznámit.
Jedná se o akci Májová slavnost pořádanou každoročně v divadle Dobeška. Na slavnosti probíhalo stužkování žáků prvního ročníku, předávání maturitních vysvědčení atd.
Posláním Májové slavnosti však vždy bývala zejména vernisáž a následná aukce výtvarných prací našich žáků jako charitativní podpora SPMP Modrý Klíč
Modrý Klíč je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. G.A.P. education s touto organizací trvale spolupracuje a podílí se s ní i na dalších projektech.
Protože ani v této době nelze Májovou slavnost realizovat, plánujeme pokračovat v dobré tradici elektronickou aukcí výtvarných prací studentů školy a klientů Modrého klíče. Všechny představované práce vznikly v době distanční výuky. Co tím sledujeme? Především zlepšení kvality života klientů Modrého klíče, závislých na pomoci jiných osob, ale v neposlední řadě též chceme vést své žáky k empatii a ochotě pomáhat potřebným. Přátelé školy, kteří nemají Facebook, a chtěli by se aukce zúčastnit, můžou zavolat na tel. číslo školy 242 446 615 a na vybraný obrázek přihodit telefonicky.
Věříme proto, že naši snahu podpoříte a podle svých možností se do elektronické aukce zapojíte. Dražby se můžete zúčastnit na odkazu https://www.facebook.com/aukcegape do 14. května do 12:00 hodin.
Srdečně děkujeme za vstřícnost a těšíme se na další spolupráci. 

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.