Praktická maturita - obhajoba maturitní práce

Dne 4. 5. 2021 žáci 4. ročníku absolvovali profilové maturitní zkoušky z odborného předmětu konané formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.