Opatření obecné povahy - maturitní zkoušky - dodatek.

S účinností od 28.dubna 2021 došlo k mimořádné formě právní úpravy maturitní zkoušky. Tato úprava se týká navýšení počtu opravných zkoušek konaných formou didaktického testu. Konkrétní informace najdete v sekci maturita a žáci je obdrželi e-mailem.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.