INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY od 26. dubna 2021

Od 26. 4. 2021 je umožněno prezenční praktické vyučování žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině. Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněná povinným testováním. Veškeré informace k prezenční výuce a rozvrhy obdrží žáci e-mailem.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.