Předběžné informace k testování žáků ve škole

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je uložena školám povinnost testovat žáky 2x týdně AG testy.

Podrobné informace k testování žáků v případě obnovení prezenční výuky byly žákům a rodičům zaslány e-mailem.

Podrobnosti najdete i na stránkách https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.