Informace pro maturanty

Do 30. 4. 2021 - platí pro žáky povinnost písemně informovat ředitelku školy, že budou konat dobrovolnou ústní zkoušku.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.