Mimořádné opatření MZ

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2. 2021 mimořádné opatření s účinností od 25. 2. 2021

Podle mimořádného opatření ze dne 22. 1. 2021 s účinností od 25. 2. 2021 platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu ve všech vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).

Za ochranný prostředek se považuje:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) - např. FFP2/KN95
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.