Provoz školy od 7. 12. 2020

S účinností od 7. 12. 2020 bude rozhodnutím ministra školství zavedena rotační prezenční výuka jiných než závěrečných ročníků.

Vyučování bude probíhat tím způsobem, že se prezenčního vyučování v lichém týdnu účastní polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd.

Výuka u závěrečného ročníku probíhá prezenčně bez rotace.
Všechny ročníky se budou učit podle rozvhů platných od 1. září 2020 (prezenčně i distančně).
Týden od 7. 12. 2020 - prezenční výuka 1. a 2. ročník
                                  distanční výuka 3. ročník
Týden od 14. 12.2020 - prezenční výuka 3. ročník
                                   distanční výuka 1. a 2. ročník
Tělesná výchova nebude vyučována.
Školní jídelna je v provozu.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.