Pro zájemce o studium na naší škole

Žáci, kteří se rozhodnou zkusit štěstí na naší škole, mají možnost bezplatně se zúčastnit  přípravných kurzů formou online pod vedením ak. mal. Lenky Herskovičové. 

Případní zájemci se spojí se sekretariátem školy, kde obdrží kontaktní údaje.

Přihlášky pro zájemce o studium na naší škole jsou k dispozici na sekretariátu školy nebo je lze stáhnout z webových stránek školy.

Přihlášky ke studiu se podávají do 30. listopadu 2020 (osobně na sekretariátu školy, nebo poštou - rozhodující je datum podání).

V přijímacím řízení se nehodnotí vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Toto vysvědčení se nenahrazuje.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.