Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

 

mateřské školy základní školy (1. stupeň)

školní družiny

 

stejný režim, jako doposud

 

základní školy (2. stupeň)

střídavá výuka po třídách

(do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí), zbytek je

vyučován distančně)

základní umělecké školy

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka

(s výjimkou individuální výuky - 1+1)

nižší stupně víceletých gymnázií

stejný režim, jako doposud (prezenční výuka)

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka

střediska volného času školní kluby

celostátně uzavřeno

střední školy konzervatoře

vyšší odborné školy

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (u SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy)

 

vysoké školy

celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka

(s výjimkou klinické a praktické výuky

u lékařských oborů včetně farmacie)

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ

a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.