Studentské fórum - spolupráce G.A.P.u s městskou částí

V pondělí 16. dubna 2018 se v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš uskutečnilo setkání vybraných žáků a studentů základních a středních škol se zástupci Střediska ekologické výchovy a představitelů městské části.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.