Zahájení školního roku

Milí žáci,
nový školní rok slavnostně zahájíme 1. 9. 2020

1. ročník od 9:00
2. - 4. ročník od 11:00
Na všechny se těšíme.
Organizace 1. týdne
1. 9. slavnostní zahájení
1. ročník A.K. v Jizerských horách 2.9 - 6. 9.
2. 9. 2. - 4. ročník - třídnické práce,
3. 9. 2. - 4. ročník - výuka dle rozvrhu

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.