toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Hygienická a protiepidemická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla od 1. 9. 2020
viz znění níže

Hygienická a protiepidemická pravidla 

Pravidla nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek) mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření zavedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Osoby s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergie, mohou do školy vstoupit pouze v případě, že prokáží lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí.
U vstupu do budovy a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 - 30 sekund umyje ruce teplou vodou a 
mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po
celou dobu pobytu ve škole.
Žáci se v prostorách školy neshlukují a dodržují rozestupy (min. 1,5 m).
Žáci se bez závažných důvodů nenavštěvují ve třídách.
Vyučující zdůrazňují žákům zásady osobní a respirační hygieny.
Vyučující provádí časté a intenzivní větrání učeben a využívaných prostor školy během vyučovací hodiny i o přestávkách.
Úklid a dezinfekce probíhá několikrát denně.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.