Stipendium

Žáci, kteří splnili podmínky pro získání stipendia, ať si podají žádost ( pokud tak ještě neučinili ) do 15. 9. 2020. Stipendium se vyplácí po 22. 9. 2020

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.