Soutěž o nejhezčí návrh designu knihobudky

Dne 11. 11. 2020 předal starosta městské části Praha 4 - Libuš pan Mgr. Jiří Koubek a místostarosta pan Tomáš Loukota DiS. cenu za návrh knihobudky.

Cena byla předána za přítomnosti paní ředitelky školy MgA. Janky Šteindlerové. Vítězkou se stala slečna Elizabeth Lázňovská (4.ročník). Cenu získala na základě hlasování občanů městské části Praha 4 – Libuš.
V Dolních Měcholupech si občané vybrali návrh Vitauta Viarbitského (4.ročník). Oběma vítězům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.