toto togel 4d situs toto togel situs togel bandar togel terpercaya slot pulsa situs togel slot deposit pulsa

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy Vasila Stanka RODINNÝ PORTRÉT

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy Vasila Stanka RODINNÝ PORTRÉT, které se koná ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 19 hodin v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.

Vasil Stanko (*1962 Myjava, Slovensko) prezentuje svoji tvorbu v Leica Gallery Prague formou samostatné výstavy poprvé. Autor připravil výstavní kolekci, kterou dává najevo, že umění se dosud nezříká vyjadřování příběhů v klasickém žánru skupinového portrétu. V tvůrčím záměru Stankova cílevědomého utváření díla je možné sledovat spojování dvou obsahových rovin, kde v jedné vytváří stylizované kompozice a v druhé zaznamenává reálný prostor, jako dokument v daném čase. Tímto spojením potom dochází v takto zachycované situaci k ještě většímu vnitřnímu obohacení. Rodinu (v kontextu názvu výstavy) autor chápe jako soudržný kolektiv, zastávající roli základu širšího společenství. A v tomto ohledu získává jeho fotografický projekt v průběhu let na sociální závažnosti. Cyklus Rodinný portrét zahrnuje portréty osobností z oboru kinematografie, architektury, politiky, školství, zdravotnictví, sportu či podnikání, avšak hlavní inspirací zde nejsou profese modelů, ale spíše psychologická stránka realizací a zájem fotografovaných otevřít se performanci coby předpokladu zobrazení vznikajícího bez přílišné sebekontroly.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.