Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy Vasila Stanka RODINNÝ PORTRÉT

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy Vasila Stanka RODINNÝ PORTRÉT, které se koná ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 19 hodin v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.

Vasil Stanko (*1962 Myjava, Slovensko) prezentuje svoji tvorbu v Leica Gallery Prague formou samostatné výstavy poprvé. Autor připravil výstavní kolekci, kterou dává najevo, že umění se dosud nezříká vyjadřování příběhů v klasickém žánru skupinového portrétu. V tvůrčím záměru Stankova cílevědomého utváření díla je možné sledovat spojování dvou obsahových rovin, kde v jedné vytváří stylizované kompozice a v druhé zaznamenává reálný prostor, jako dokument v daném čase. Tímto spojením potom dochází v takto zachycované situaci k ještě většímu vnitřnímu obohacení. Rodinu (v kontextu názvu výstavy) autor chápe jako soudržný kolektiv, zastávající roli základu širšího společenství. A v tomto ohledu získává jeho fotografický projekt v průběhu let na sociální závažnosti. Cyklus Rodinný portrét zahrnuje portréty osobností z oboru kinematografie, architektury, politiky, školství, zdravotnictví, sportu či podnikání, avšak hlavní inspirací zde nejsou profese modelů, ale spíše psychologická stránka realizací a zájem fotografovaných otevřít se performanci coby předpokladu zobrazení vznikajícího bez přílišné sebekontroly.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.