Prestižní soukromé školy a jazykové kurzy v zahraničí Velká Británie - USA - Kanada - Evropa

19. listopadu
14:00 - 19:00
Praha
Four Seasons Hotel Prague
Veleslavínova 1098/2a

 

Co bude na veletrhu možné:
? osobně promluvit se zástupci jednotlivých škol

? vytvořit seznam vzdělávacích institucí, které splňují Vaše cíle a kritéria

? získat konzultaci ohledně přípravy a zápisu a nastínit další kroky

? vybrat krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí

https://www.iq.events/private_schools_fair_cz/

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.