Obhajoby klauzurních prací

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 studenti čtvrtého ročníku úspěšně obhájili své poslední klauzurní práce, tentokráte s tématem „Vizuální styl hudebního festivalu“. Jako externí odborník byla v komisi přítomna MgA. Petra Kalousková ze studia Svéráz, které tímto velmi děkujeme nejen za účast, ale především za milé a podnětné vstupy do diskuze!

Ročník: 4. ročník

Školní rok: 2021–2022

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.