Exkurze do Vídně 2019

V pátek 22. listopadu 2019 se žáci 1.V naší školy vypravili na exkurzi do Vídně. Měli možnost prohlédnout si jednu
z nejvýznamnějších rakouských gotických památek a současně symbol Vídně – katedrálu sv. Štěpána. Cílem exkurze
byla zejména umělecká galerie Albertina, která aktuálně vystavuje mimo jiné sbírky kreseb a grafik A. Dürera.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.