Galérie DOX výstava Petra Síse

Dne 17. 1. 2020 se žáci 2.V zúčastnili galérie DOX výstava Petra Síse.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.